आमचे मुख्य विक्रेते

मुंबई 

 

पिपल्स बुक हाऊस

१५, मेहेर हाऊस,

कावसजी पटेल स्ट्रीट,

फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१

दूरध्वनी – (०२२) २२८७३७६८  

 

मॅजेस्टिक बुक स्टॉल

२११-ए, राजा राममोहन रॉय रोड,

गिरगाव,

मुंबई - ४०० ००४

दूरध्वनी – (०२२) २३८८२२४४

 

मॅजेस्टिक एजन्सी

विष्णू निवास, टिळक पुलाजवळ,

सेनापती बापट मार्ग,

दादर (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०२८

दूरध्वनी – २४३०५९१४

 

आयडियल बुक डेपो (पुस्तक त्रिवेणी)

छबिलदास रोड,

दादर,

मुंबई - ४०० ०२८

दूरध्वनी - २४३०४२५४

 

शब्द द बुक गॅलरी

वझिरा नाका,

बोरीवली,

मुंबई

दूरध्वनी - २८३३२६४०

 

आंबेडकर बुक सेंटर

चित्रा सिनेमाच्या मागे,

गोकुळदास पास्ता लेन,

दादर,

मुंबई - ४०० ०१४

 

विरार

 

मुद्रा बुक डेपो

सी/४, हंसराज अपार्टमेंट,

पुरुषोत्तम पारीख मार्ग,

विरार (प.)

दूरध्वनी २२५०००५३

           

ठाणे  

 

मॅजेस्टिक बुक डेपो

भवानी बिल्डिंग

राम मारुती रोड

ठाणे (प.) ४०० ६०१

दूरध्वनी - २५३७६८६५

 

सरस्वती ग्रंथ भंडार

यशोदीप सोसा., अहिल्याबाई चौक,

कल्याण (प.)

दूरध्वनी २२२०४७८१

 

पुणे   

 

लोकवाङ्मय गृह प्रा. लि.

५६२, सदाशिव पेठ,

पुणे - ४११ ०३०

दूरध्वनी - २४४७८२६३    

 

पाटील इंटरप्रायझेस

२७/ब, बुधवार पेठ,

सिद्धाथ चेम्बर्स, पहिला मजला,

आप्पा बळवंत चौक, पुणे.

दूरध्वनी - २४४८७६२९

 

के सागर डिस्प्ले बुक्स

नूतन क्लासिक, ६३९,

नारायण पेठ,

एन.एम.व्ही. परिमल शाळेसमोर,

आप्पा बळवंत चौक, पुणे - ४११ ०३०

दूरध्वनी २४४५३०६५ / २४४५३०६५

 

साधना ग्रंथ प्रदर्शन आणि मीडिया सेंटर

४३१, शनिवार पेठ,

पोलीस चौकीसमोर,

पुणे - ४११ ०३०

दूरध्वनी - २४४५९६३५

 

अक्षरधारा

१२४२, नलिनी अपार्टमेंट्स

सुभाषनगर, पाचवी गल्ली

शुक्रवार पेठ

पुणे - ४११ ००२

दूरध्वनी २४४९०६७९ / २४४८६४८४

 

संस्कृती प्रकाशन

६८८ नारायण पेठ

आप्पाबळवंत चौक

पुणे - ४११ ०३०

दूरध्वनी - २४४९ ७३४३

 

साहित्य दर्शन

३७२, नवीपेठ व्यंकटेश अपार्टमेंट

विठ्ठल मंदिराजवळ

पुणे - ४११ ०३०

भ्रमणध्वनी ९८२२३७३६३९

दूरध्वनी - ०२०-२४३३२९५१     

 

जिजाई प्रकाशन

नारायण पेठ, कन्याशाळा बस स्टॉप,

जिजापूर,

पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी - २४४७६५३९

 

ललित वितरण

१७१२, १-ब, सदाशिव पेठ,

उद्योन प्रसाद कार्यालय,